Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Thị trấn Trâu Quỳ

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC LONG AN

Địa chỉ: Số 11 Ngách 29 Ngõ 68 Đường Trâu Quỳ, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Mạnh Cường

Địa chỉ: Ngõ 86 Đường Trâu Quỳ, Tổ Dân Phố Nông Lâm, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Minh Quang

Địa chỉ: Số 136 Ngô Xuân Quảng (nhà ông Hoàng Xuân Hòa), Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 113

Địa chỉ: Số 17 phố Thành Trung, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Nguyên Đức

Địa chỉ: Số 233 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà Thuốc Đức Lan

Địa chỉ: S209 Kđt Vinhomes Ocean Park, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Tâm Phát

Địa chỉ: Số 297 Nguyễn Đức Thuận, Tổ Dân Phố Voi Phục, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Thanh Mai

Địa chỉ: Số 68 ngõ 239 đường Trâu Quỳ, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

2. Xã Yên Thường

Quầy thuốc Đức Thắng

Địa chỉ: 12 Dốc Lã, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Đình Cường

Địa chỉ: Chợ Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Hải Nam

Địa chỉ: Đội 3 Xuân Dục, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

3. Xã Bát Tràng

HKD: Quầy thuốc Lâm Phương

Địa chỉ: Tại nhà, thôn 3 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Vũ Hạnh

Địa chỉ: Số 77, thôn 3 Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Tâm Việt

Địa chỉ: Số 71 Thôn 2, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc An Khang

Địa chỉ: Số 289 thôn 3 Giang Cao ( nhà ông Lê Văn Huấn), Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

4. Xã Đa Tốn

HKD: Quầy thuốc Thùy Linh

Địa chỉ: Số 165 đường Đa Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Bình Thủy

Địa chỉ: Số 248 Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Phạm Thuyết

Địa chỉ: Số 21 ngõ 262 đường Đa Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Việt Bảo

Địa chỉ: Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Hana

Địa chỉ: Tòa S103 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Hải Phương

Địa chỉ: R1. 03 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Hải Phương

Địa chỉ: S2. 06 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Đức Lan

Địa chỉ: S1- 10 Kdt Ocenpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Đức Lan

Địa chỉ: R1.03 Vinhomes The ZenPark, OceanPark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Đức Lan

Địa chỉ: S2.19 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

5. Xã Phú Thị

Quầy thuốc Ngọc Diệp

Địa chỉ: Số 129 Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Chợ Sủi

Địa chỉ: Số 166 Đường Ỷ Lan, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Tâm Dược

Địa chỉ: Số 186 Đường Ỷ Lan, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Anh Nhung

Địa chỉ: Thôn Phú Thụy ( nhà ông Nguyễn Kim Cường), Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Hưng Nguyệt

Địa chỉ: Số nhà 188 Đường Ỷ Lan, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy Thuốc Huyền Trang

Địa chỉ: Số 30, thôn Tô Khê, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

6. Xã Yên Viên

Quầy thuốc Nhân Đường

Địa chỉ: 434 Hà Huy Tập, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

7. Xã Dương Xá

HKD: Quầy thuốc Tuệ Minh

Địa chỉ: Thôn Dương Đá ( nhà ông Phùng Khắc Toán), Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Thu Hiền

Địa chỉ: Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Khánh Thơm

Địa chỉ: Thôn Dương Đá ( nhà ông Nguyễn Văn Tiến), Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC DƯƠNG XÁ

Địa chỉ: Thôn Dương Đá (nhà ông Nguyễn Thạch Hiệp), Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Thu Thủy

Địa chỉ: Thôn Dương Đá, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Cương Giang

Địa chỉ: Tdp Đường 5, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Thanh Nhàn

Địa chỉ: Số 84, Thôn Dương Đình, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

8. Xã Ninh Hiệp

Quầy thuốc Minh Tuân

Địa chỉ: Thôn 8 Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc 24h

Địa chỉ: Xóm 4 Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Minh

Địa chỉ: Xóm 4, Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Nhà thuốc Hiếu Thảo

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Minh

Địa chỉ: Thôn 4 (nhà ông Nguyễn Văn Hội), Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

9. Xã Kim Sơn

Quầy thuốc Kim Sơn

Địa chỉ: Đường 181, Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Kim Sơn 2

Địa chỉ: Thôn Cừ Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Hồng Nhung

Địa chỉ: Thôn Cừ Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC ÁNH DƯƠNG 1

Địa chỉ: Thôn Giao Tự, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Phố Keo

Địa chỉ: Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

10. Thị trấn Yên Viên

Nhà thuốc Hồng Nhiên

Địa chỉ: 42 Phan Đăng Lưu, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

11. Xã Cổ Bi

HKD: Quầy thuốc Minh Tâm

Địa chỉ: Kiot Số 2 Chợ Vàng, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Sáng Thanh

Địa chỉ: Thôn Vàng 4, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Tâm Đức 2

Địa chỉ: Tòa B Wesbay, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Tâm Dược 2

Địa chỉ: Kiot Số 3 Chợ Vàng, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

12. Phường Đức Giang

Nhà thuốc Bảo An

Địa chỉ: 30 Ô Cách, Phường Đức Giang, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

13. Xã Đặng Xá

Quầy thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Lô Số 30 Khu Tái Định Cư X8, Kđt Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà D9, Kđt Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà V2, Kđt Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Hải Phương

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà Ct5, Kđt Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Hải Thúy

Địa chỉ: Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Đông Nam Á

Địa chỉ: Tầng 1 tòa C1D4 Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

14. Xã Kiêu Kỵ

Nhà thuốc Ngọc Châm

Địa chỉ: Trung Dương - Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Mai Thủy

Địa chỉ: Thôn Trung Dương ( tại nhà ông Nguyễn Văn Luật), Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Quỳnh Chi

Địa chỉ: Thôn Trung Dương ( tại nhà ông Nguyễn Văn Luật), Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HÀ MINH

Địa chỉ: Thôn Trung Dương (nhà bà Nguyễn Thị Minh Lý), Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

15. Xã Dương Quang

HKD: Quầy thuốc Nam Hiếu

Địa chỉ: Chợ Đình, Thôn Yên Mỹ (nhà bà Dương Thị Hiếu), Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Thanh Hoa

Địa chỉ: Tại nhà, thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

16. Xã Phù Đổng

Quầy thuốc Hà Thủy

Địa chỉ: Xóm Tự, Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc 24/7

Địa chỉ: Xóm Từa, Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Trâm Anh

Địa chỉ: Xóm Nông, Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Huy Thu

Địa chỉ: Thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Quầy thuốc Chiến Chinh

Địa chỉ: Thôn Phù Đổng 1 ( nhà bà Lại Thị Lý), Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

17. Xã Kim Lan

HKD: Quầy thuốc Thủy Hồng

Địa chỉ: Thôn 3 ( nhà ông Trương Văn Lợi), Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Quầy thuốc Gia Linh

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Kim Lan, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC THẢO CHI 1

Địa chỉ: Số 93, thôn 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

18. Xã Dương Hà

Quầy thuốc Thu Huệ

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

19. Xã Văn Đức

HKD: Quầy thuốc Thủy Yên

Địa chỉ: Thôn Trung Quan, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

20. Xã Đông Dư

Quầy thuốc Hùng Phương

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đông Dư, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

HKD: Nhà thuốc Đông Dư

Địa chỉ: Hợp tác Xã Dịch vụ Nông Nghiệp Đông Dư, thôn 3, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

21. Xã Đình Xuyên

Quầy thuốc Nga Hiếu

Địa chỉ: Số 9 Ngõ 38 Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

22. Xã Lệ Chi

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TRANG DŨNG

Địa chỉ: Thôn Sen Hồ, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội