Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Hoàng Văn Thụ

Nhà thuốc Hoàng Lan

Địa chỉ: 14 Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Thanh Tùng

Địa chỉ: 947 Dương Tự Minh      , Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hữu Yến

Địa chỉ: 965 Dương Tự Minh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Ngọc Hảo

Địa chỉ: 343/1 Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hải Yến

Địa chỉ: 703 Dương Tự Minh, P Quán Triều, Tp Thái Nguyên   , Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc.Lương Sơn

Địa chỉ: Số Nhà 26b, Tổ 6, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

Nhà thuốc Bình Vân

Địa chỉ: Sn 138, Đường Minh Cầu Kéo Dài, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Hữu Yến

Địa chỉ: Sn 965, Đường Dương Tự Minh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

2. Phường Tích Lương

Nhà thuốc Ba Hạnh

Địa chỉ: Ki Ốt Chợ Tê ba Nhất, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Gel Bôi CotriPro

Quầy thuốc Trang Huân

Địa chỉ: Tổ 7 Chợ Bờ Hồ, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc Đoàn Hùng

Địa chỉ: 441 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phong Sáu

Địa chỉ: Tổ 4, P. Túc Duyên- Tptn, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Trần Hưng

Địa chỉ: Đối Diện Chợ Tây Ba Nhất, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

Nhà thuốc Trường Thịnh

Địa chỉ: Chợ Tê ba nhất - P Tích lương - TP Thái nguyên, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

3. Phường Tân Lập

Nhà thuốc Tư Nhân Á Âu

Địa chỉ: Tổ 20 P. Tân Lập, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

TPBVSK An Kiện Vương

Nhà thuốc số 04

Địa chỉ: 222 Tổ 9, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Hiệu thuốc số 04

Địa chỉ: Tổ 4, P. Tân Lập, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc Phương Huy

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Việt Hinh

Địa chỉ: 574 Đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

4. Phường Gia Sàng

Nhà thuốc Sơn Anh

Địa chỉ: Kiốt Chợ Gia Sàng, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hà Lâm

Địa chỉ: 444/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hương Thắng

Địa chỉ: P. Gia Sàng, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Thùy Trang

Địa chỉ: P. Gia Sàng, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Siro Heviho

TPBVSK Viên Uống CotriPro

5. Phường Hương Sơn

Nhà thuốc Hiếu Hường

Địa chỉ: Tổ 2, Đường Vó Ngựa, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Hiệp Thúy

Địa chỉ: Tổ 2, Vó Ngựa, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phương Đông

Địa chỉ: 439/1 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc số 11 (Dược sỹ Phạm Thi Vân)

Địa chỉ: 444/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Bắc Hải

Địa chỉ: Tổ 2, P. Hương Sơn, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Hưng Hằng

Địa chỉ: Tổ 1 P Hương Sơn, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Nhà thuốc Mạnh Nhài

Địa chỉ: Tổ 9, P Hương Sơn, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

6. Phường Túc Duyên

Nhà thuốc Hoàng Hà

Địa chỉ: 195 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Công ty Tuyên Thân

Địa chỉ: Tổ 8 P. Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phong Sáu

Địa chỉ: Tổ 20, P Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Nhà thuốc Việt Hà

Địa chỉ: Chợ Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

7. Phường Trưng Vương

Nhà thuốc Hoàng Hiền

Địa chỉ: 185 Bến Oánh, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc 214

Địa chỉ: Số 214 Bến Tượng, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

8. Phường Thịnh Đán

Nhà thuốc Thư Thái

Địa chỉ: Đối Diện Cổng Bệnh Viện A Tổ 20, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
quầy thuốc số 6

Địa chỉ: Xã Phú Xuyên, H Đại Từ, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà Thuốc Uyên Thể

Địa chỉ:  đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Kem Bôi Sodermix

Nhà thuốc Thùy Hương

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Tuấn Ngân

Địa chỉ: Số 449 Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Uyên Thể- Trần Tố Uyên

Địa chỉ: Tổ 11, P Thịnh Đán, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc.Minh Vân

Địa chỉ: Số 567.Tổ 10, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Nhà Thuốc Phượng Lê

Địa chỉ: SN435, tổ 9, Thịnh Đán,Thái Nguyên, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

9. Phường Phan Đình Phùng

Nhà thuốc Thùy Mỵ

Địa chỉ: 304 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Nhà thuốc Hiệp Phương

Địa chỉ: 316 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Công ty Dược Phẩm Phương Bắc

Địa chỉ: 312a Lương Ngọc Quyến    , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Cường Hồng

Địa chỉ: Sn 322, Đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên      , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Hải Bình

Địa chỉ: Kí Ôt 2 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

Gel Bôi CotriPro

Nhà thuốc Thái Nguyên (Ds Nông Thị Thắm)

Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Bảo Trà

Địa chỉ: Ki Ốt Chợ Minh Cầu, Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc Ngọc Hà 2

Địa chỉ: 340 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Ngọc Nhung

Địa chỉ: 264 Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Tuấn Hoa

Địa chỉ: Ki Ốt Cổng Bvđk      , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Nhà thuốc Hà Tuyên

Địa chỉ: Ki Ốt Cổng Bệnh Viện Đa Khoa, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Xuân Hòa

Địa chỉ: Xuân Hòa, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc Minh Cầu

Địa chỉ: 02 Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Quynh Nguyên

Địa chỉ: Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Công ty CP Dược và VTYT Thái Nguyên

Địa chỉ: 477 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

10. Phường Đồng Quang

Nhà thuốc Việt Nụ

Địa chỉ: 308 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Bích Vinh

Địa chỉ: 320 Lương Ngọc Quyến    , Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hoàng Giang

Địa chỉ: 364 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc Phú Hưng

Địa chỉ: Chợ Đồng Quang, P Đồng Quang       , Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hương Trang

Địa chỉ: P. Đồng Quang, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

Nhà thuốc Phúc Nhung

Địa chỉ: Số Nhaf, Tổ 13, Đường Thống Nhất(Cổng Bến Xe), Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Thùy Mỵ

Địa chỉ: Sn 304, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Nhà thuốc số 2

Địa chỉ: SN 340- Tổ 2- P Đồng Quang - TP Thái nguyên, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

11. Phường Tân Long

Nhà thuốc Số 15

Địa chỉ: 186 Dương Tự Minh      , Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Lương Hiền

Địa chỉ: Chợ Tân Long, Dương Tự Minh    , Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Nhà Thuốc Lương Hiền

Địa chỉ: tổ 6, Tân Long,Thái Nguyên, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

12. Phường Quán Triều

Hiệu thuốc TP Quầy Số A14 Ds Nguyễn Tú Uyên

Địa chỉ: 626 Dương Tự Minh      , Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Nhà thuốc Thảo Vân

Địa chỉ: 32 Tổ 17, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Nam Nhàn

Địa chỉ: Tổ 19, P Quán Triều , Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hà Vinh

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

Xem thêm
Thu gọn

13. Phường Trung Thành

Nhà thuốc Cẩm phong Sơn

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Sơn Ka

Địa chỉ: 85 Tổ 10, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc số 57

Địa chỉ: 57 Gang Thép, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hương Mai

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Lan Đức

Địa chỉ: 252 Tổ 24a, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Yến Tú

Địa chỉ: 95 Đường Gang Thép, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

14. Phường Cam Giá

Nhà thuốc Trọng Đức

Địa chỉ: 944 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Dũng Hoa

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Hoa Hải

Địa chỉ: 844 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Yến Tú

Địa chỉ: 559 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc số 15

Địa chỉ: Số166-Tổ 11b. Đường Đội Kỳ.Tp.Bắc Kạn,, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

15. Phường Phú Xá

Nhà thuốc Xuân Thông (Dược Sỹ Nguyễn Thị Thu Hằng)

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Huy Huyền

Địa chỉ: Tổ 11, P Phú Xá, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Trang Minh

Địa chỉ: Số 15a Tổ 3, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

16. Phường Quang Trung

Nhà thuốc Thùy Dung

Địa chỉ: 965 Dương Tự Minh   , Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Khánh Quyên

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Sơn Cẩm, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc.Giang Xa

Địa chỉ: 167 Ga, Tổ 24, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Việt Bắc

Địa chỉ: Sn 158 Đường Việt Bắc, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Hoàng Lan

Địa chỉ: Sn 14, Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Việt Nụ- Bùi Thị Nụ

Địa chỉ: Sn 308, Đường Lương Ngọc Quyến, P Đồng Quang, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Nhà Thuốc Hoa Linh

Địa chỉ: Sn 78, Đường Quang Vinh, P Quang Vinh, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

17. Xã Quyết Thắng

Quầy Thuốc Ngọc Hiệp

Địa chỉ: Xóm Đồng Đình Yên Ninh Phú Lương, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Nhà thuốc Bảo Nam

Địa chỉ: Tổ 10.quyết thắng.thái nguyên, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc Thu Trang

Địa chỉ: Sơn tiến - Quyết Thắng - Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

18. Xã Đồng Bẩm

Quầy thuốc Lan Hoa

Địa chỉ: Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bầm, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hà Vi

Địa chỉ: Xóm Tân Hương, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phương Linh 3

Địa chỉ: Số Nhà. 689 A, Tdp Đông, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Khánh Hà

Địa chỉ: Tổ 2, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

19. Xã Phúc Trìu

Quầy thuốc Minh Lý

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Tân Thái, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

20. Xã Tân Cương

Nhà thuốc Thành Phượng

Địa chỉ: Xóm Nam, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

21. Phường Tân Thành

Nhà thuốc Tân Thành

Địa chỉ: Tổ 15, P Tân Thành, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

22. Phường Quang Vinh

Nhà thuốc Minh Trí

Địa chỉ: 52/1 Dương Tự Minh, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

23. Phường Tân Thịnh

Nhà thuốc Z159

Địa chỉ: Sn 215, Tổ 8, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Ngọc Diệp

Địa chỉ: Số 3.Tổ 9, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Á Âu

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn