Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Thị trấn Đu

Quầy thuốc Thảo Nguyên

Địa chỉ: Tt Đu, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Luyện Mão

Địa chỉ: Bệnh Viện Đk, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Hiệu thuốc Phú Lương Ds Ngô Thị Mỹ Dung

Địa chỉ: Thị Trấn Đu    , Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hoàng Thúy

Địa chỉ: Khu Thái An, Tt Đu, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy thuốc số 7

Địa chỉ: 195 Cầu Trắng, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Châm Anh

Địa chỉ: Cổng Bệnh Viện Đa Khoa Phú Lương      , Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Vân Anh

Địa chỉ: Tt Chợ Đu, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

2. Xã Phấn Mễ

Nhà thuốc Cường Huyền

Địa chỉ: Cổng Chợ Chè, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Niệu Đan

Quầy thuốc Nguyệt Trực

Địa chỉ: Xã Phấn Mễ      , Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Thế Dũng

Địa chỉ: Chợ Chè, Phấn Mễ, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Tùng Quỳnh

Địa chỉ: Chợ Chè, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

3. Xã Sơn Cẩm

Hiệu thuốc Hà Linh

Địa chỉ: Chợ Gốc Bàng, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Thanh Hoa

Địa chỉ: Tổ 2, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Siro Heviho

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Trang Hân

Địa chỉ: Sơn Cẩm 1    , Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Nhà thuốc Cao Sơn

Địa chỉ: Cao Sơn 2, Xã Sơn Cẩm   , Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn

4. Xã Cổ Lũng

Quầy thuốc Kim Oanh

Địa chỉ: Ngã 3 Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

5. Xã Ôn Lương

Quầy thuốc Thủy Triều

Địa chỉ: Xã Ôn Lương  , Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

6. Xã Yên Trạch

Quầy thuốc Hằng Đổm

Địa chỉ: Cổng Chùa Đổm, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy thuốc Thương Nữ- Nguyễn Thị Nữ

Địa chỉ: Xóm Bài Kịnh, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

7. Thị trấn Giang Tiên

Quầy thuốc Dung Hiếu

Địa chỉ: Tt Giang Tiên, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc.Bảo Nam

Địa chỉ: Giang Bình, Tt Giáng Tiên, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Siro Heviho

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Thuý Nga

Địa chỉ: Chợ Giang Tiên, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

TPBVSK Siro Heviho

Xem thêm
Thu gọn

8. Xã Động Đạt

Quầy thuốc Dũng Hằng

Địa chỉ: Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

9. Xã Yên Ninh

Quầy thuốc Hiền Cường

Địa chỉ: Yên Ninh, Phú Lương,Thái Nguyên, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold