Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Thanh Sơn

Nhà thuốc Bảo Tín

Địa chỉ: Số 115, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Gel Bôi CotriPro

Nhà thuốc Minh Kết

Địa chỉ: Số 170, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hằng Ngọc

Địa chỉ: Số 172, Đườngtuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Mai Hương

Địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hưng Hà

Địa chỉ: Số 544, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Quyên Quang

Địa chỉ: Số 510, Đường Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Nhà thuốc Duy Ngọc

Địa chỉ: Số 20, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Trung Linh

Địa chỉ: Số 276, Tổ 5, Khu 4, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Nhà thuốc Quân Hiền

Địa chỉ: Số 06, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Nhà thuốc Thanh Tâm

Địa chỉ: Số 10, Tổ 1, Khu 2, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Đăng Quang số 1

Địa chỉ: Số 21, Đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 4 Khu 3, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

2. Phường Quang Trung

Quầy Nguyễn Thị Lương

Địa chỉ: Chợ Trung Tâm, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy số 48

Địa chỉ: Ki Ốt 145p, Chợ Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy số 56

Địa chỉ: Kiot Chợ Trung Tâm, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy số 55

Địa chỉ: 86 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc số 5

Địa chỉ: Số159, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Đăng Quang

Địa chỉ: Số Nhà 355, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Nhà thuốc Thành Trung

Địa chỉ: Số Nhà 108, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Thanh Hải

Địa chỉ: Số 09, Khu 6, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Tuấn Hòa

Địa chỉ: Số 192, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc Thư Ngọc

Địa chỉ: Số 403, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

Quầy số 65

Địa chỉ: Kios Số 1, Chợ Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy Minh Minh

Địa chỉ: Khu 4, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Bình Minh 2

Địa chỉ: Sn 70- Tổ 36 - Khu 10, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

3. Phường Phương Đông

Nhà thuốc Minh Na

Địa chỉ: Số 391a, Đường Liên Phương, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Nhà thuốc Số 22

Địa chỉ: Số 22, Đường Cầu Sến, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

Quầy số 120

Địa chỉ: Tổ 2, Dốc Đỏ 2, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy số 118

Địa chỉ: Số 421, Đường Liên Phương, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy Hương Dung

Địa chỉ: Số 03, Tổ 04, Bí Trung 1, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Quầy Thuốc Số 122

Địa chỉ: Cổng Chợ Phương Đông, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

4. Phường Trưng Vương

Nhà thuốc Thiện

Địa chỉ: Số 60, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phương Uyên

Địa chỉ: Số 308, Tổ 18, Khu 3, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

5. Phường Nam Khê

Quầy số 52

Địa chỉ: Số 157, Tổ 1, Khu Nam Trung, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hải Linh

Địa chỉ: Tổ 7, Khu Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

6. Phường Phương Nam

Nhà thuốc Nam Anh

Địa chỉ: Khu Bạch Đằng 1, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Dương Phượng

Địa chỉ: Tổ 1, Khu Bạch Đằng 1, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Kem Bôi Sodermix

7. Phường Vàng Danh

Nhà thuốc Hùng Mạnh

Địa chỉ: Số 238a, Tổ 12, Khu 4, Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy số 11

Địa chỉ: Số 288, Tổ 3a, Khu 4, Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Bích Thủy

Địa chỉ: Tổ 2, Khu 7, Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy Thuốc Hạnh Liên

Địa chỉ: Số 172, Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

8. Phường Yên Thanh

Nhà thuốc Vân Hương

Địa chỉ: Số 65, Tổ 2, Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Quốc Sang

Địa chỉ: Số 131 Đường Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New