Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Mạo Khê

Nhà thuốc Tâm Ba

Địa chỉ: Số 541, Khu Phố 2, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy Mai Hiếu

Địa chỉ: Số 79, Khu Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Nhà thuốc Mai Hiên

Địa chỉ: Số 132, Tổ 1, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Tâm Anh

Địa chỉ: Số 424, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hùng Hường

Địa chỉ: Sô 99, Khu Vĩnh Hòa, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thực phẩm chức năng số 28

Địa chỉ: Số 123, Khu Yên Hòa, Phường Yên Thọ, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Khánh Nhung

Địa chỉ: Số 38, Khu Vĩnh Hồng, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hồng Anh

Địa chỉ: Số 126, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Quầy số 7

Địa chỉ: Tổ 6, Khu Vĩnh Phú, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Kinh Bắc

Địa chỉ: Tổ 3, Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phương Huyền

Địa chỉ: Số 52, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Kiên Tuyền

Địa chỉ: Số 136, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Quầy Quỳnh Nga

Địa chỉ: Số 206, Tổ 1, Khu Công Nông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc 129

Địa chỉ: Kiot 25, Chợ, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Số 1 Mạo Khê

Địa chỉ: 57 Khu Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

Xem thêm
Thu gọn
Quầy Việt Trang

Địa chỉ: Tổ 1 Vĩnh Sơn, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Xem thêm
Thu gọn

2. Phường Đông Triều

Nhà Thuốc 132

Địa chỉ: Cổng Chợ Cột, Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Hanh Xuân

Địa chỉ: Cổng Chợ Cột, Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Số 71

Địa chỉ: Số 182, Phường Nguyễn Bình, Xã Dông Triều, Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Kem Bôi Sodermix

Nhà thuốc Ánh Dương

Địa chỉ: Số 146, Đường Nguyễn Bình, Xã, Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

Xem thêm
Thu gọn

3. Xã Hồng Phong

Quầy An Bình

Địa chỉ: Số 124, Khu 1, Xã Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

Nhà thuốc Thuấn Dung

Địa chỉ: Số 59, Thôn Bình Lục, Xã Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Vân Thủy

Địa chỉ: 98 Khu Bình Lục Thượng, Phường, Xã Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

4. Xã Bình Dương

Quầy thuốc An Hiền

Địa chỉ: Chợ Bình Dương, Xã Bình Dương, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Gel Bôi CotriPro

5. Xã Bình Khê

Quầy thuốc Thiết Huế

Địa chỉ: Số 152, Thôn Trại Mới, Xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

6. Xã An Sinh

Quầy thuốc Số 99

Địa chỉ: Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

7. Phường Hưng Đạo

Quầy thuốc Số 9

Địa chỉ: Thôn Mễ Xá 1, Phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phượng Yêng

Địa chỉ: Số 641, Khu Mễ Xá 3, Phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

8. Xã Hoàng Quế

Quầy thuốc Thùy Dung

Địa chỉ: Số 459, Xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Nhà thuốc Ngọc Hân

Địa chỉ: Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

9. Phường Kim Sơn

Nhà thuốc Kim Sơn

Địa chỉ: Tổ 3, Khu Gia Mô, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy Minh Quang

Địa chỉ: Khu Kim Sen, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

10. Xã Hồng Thái Đông

Quầy thuốc Liên Di

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thái, Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Khanh Anh

Địa chỉ: Cổng Chợ, Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

11. Phường Đức Chính

Quầy thuốc Số 133

Địa chỉ: Khu 1, Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

12. Xã Nguyễn Huệ

Quầy thuốc số 8

Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Trần Thị My

Địa chỉ: Chợ Nguyễn Huệ, Xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

13. Phường Xuân Sơn

Quầy thuốc Lâm Oanh

Địa chỉ: Xóm Gốc Đa, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

14. Xã Yên Thọ

Quầy thuốc Anh Đào

Địa chỉ: Số 171, Thôn Thọ Tràng, Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Kim Oanh

Địa chỉ: Khu Yên Lãng 1, Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

15. Xã Yên Đức

Quầy thuốc doanh nghiệp số 1 Yên Đức

Địa chỉ: Chợ Đụn, Xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn