Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Thị trấn Chũ

Quầy thuốc Lục Ngạn (Hoàng Kim Cúc)

Địa chỉ: Khu Trường Trinh, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà Thuốc Chi Phú 101

Địa chỉ: Số Nhà 166, Khu Trường Chinh, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc số 106

Địa chỉ: Số nhà 06, đường Trường Chinh, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Trà Đông Trùng Hạ Thảo Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc 239 (Nguyễn Thị Hoài)

Địa chỉ: 76 Trường Trinh, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc số 49

Địa chỉ: Khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy Thuốc Hiệp Phạm

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Minh Khai 1, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

2. Xã Biển Động

Quầy thuốc số 103 (Hoàng Văn Bộ)

Địa chỉ: Tt Biển Động, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Quầy thuốc Hồng Hà

Địa chỉ: Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Siro Heviho

Quầy Thuốc Số 137 (Hồng Hà)

Địa chỉ: Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Siro Heviho

3. Xã Hồng Giang

Quầy thuốc số 104 (Đoàn Minh Huệ)

Địa chỉ: Phố Kép 2, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

4. Xã Kiên Thành

Quầy thuốc số 207 (Vi Thành Tĩnh)

Địa chỉ: Chợ Kiên Thành, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

5. Xã Nam Dương

Quầy thuốc số 01 (Thân Văn Đề)

Địa chỉ: Xã Nam Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Hà Vũ

Địa chỉ: Đầu Cầu Nam Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

6. Xã Phượng Sơn

Quầy thuốc 118 (Vũ Thị Oanh)

Địa chỉ: Phố Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy thuốc số 206

Địa chỉ: Phố Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy thuốc số 206 (Nguyễn Thị Dung)

Địa chỉ: Km3, Xã Phượng Sơn, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy thuốc Quân Hường số 129

Địa chỉ: Phố Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

7. Xã Nghĩa Hồ

Quầy thuốc Tâm Nguyệt

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồ, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Vương Bảo New

8. Xã Giáp Sơn

Quầy thuốc số 110 (Nguyễn Thị Thuỷ Tiên)

Địa chỉ: Phố Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

Quầy thuốc số 109

Địa chỉ: Phố Lim, Giáp Sơn, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

9. Xã Quý Sơn

Quầy thuốc số 241

Địa chỉ: Xã Quý Sơn, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

10. Xã Trù Hựu

Quầy thuốc số 123

Địa chỉ: Thôn Hải Yến, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Khánh An

Địa chỉ: Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy Thuốc Khánh An

Địa chỉ: Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy Thuốc Ngọc Ánh số 24

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Vương Bảo New

11. Xã Tân Quang

Quầy Thuốc Nghĩa Hạnh- Số 193

Địa chỉ: Thôn Áp, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn