Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Thị trấn Bích Động

Nhà Thuốc Thân Thao(Dương Thị Thao)

Địa chỉ: Số 561, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc số 01 (Hoàng Văn Lợi)

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Minh Đăng

Địa chỉ: 529, Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Quầy thuốc Vinh Hòa

Địa chỉ: 593 Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc số 84( Yến Giáp)

Địa chỉ: Số 40, Khu 3, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc Bình An

Địa chỉ: Số 80, Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

2. Thị trấn Nếnh

Nhà thuốc Trần Thị Huyền

Địa chỉ: Tt Nếnh, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc 606

Địa chỉ: Tt Nếnh, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Ngọc Đông số 17

Địa chỉ: Khu 1/Tổ Dân phố Nếnh, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

3. Xã Hoàng Ninh

Quầy thuốc Hương Lan

Địa chỉ: Phúc Sơn, Tt Nếnh, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Xem thêm
Thu gọn

4. Xã Tự Lạn

Quầy thuốc Kiên Ngọc

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

5. Xã Bích Sơn

Quầy thuốc số 70

Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

6. Xã Việt Tiến

Quầy thuốc số 4 (Loan Toán)

Địa chỉ: Xã Việt Tiến, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Siro Heviho

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

7. Xã Tăng Tiến

Quầy thuốc số 36

Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

8. Xã Quang Châu

Quầy thuốc số 02

Địa chỉ: Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

9. Xã Hồng Thái

Quầy thuốc Phương Thảo

Địa chỉ: Hồng Thái, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

Quầy thuốc Đông Hòa

Địa chỉ: Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc Quỳnh Anh

Địa chỉ: Xóm Sy, Thôn Như Thiết, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn

10. Xã Quảng Minh

Nhà thuốc Lộc Anh

Địa chỉ: Thôn Đông Long, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

11. Xã Minh Đức

Quầy thuốc số 05( Hằng Dậu)

Địa chỉ: Đài Sơn, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Xem thêm
Thu gọn

12. Xã Trung Sơn

Quầy thuốc Vân Sáng

Địa chỉ: Thôn Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Niệu Đan

13. Xã Nghĩa Trung

Quầy thuốc Minh Trang

Địa chỉ: Thôn Trung,, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Gel Bôi CotriPro