Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Gia Cẩm

Nhà thuốc Thanh Huy

Địa chỉ: Ki-ốt số 4, chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Dũng Phúc

Địa chỉ: Ki ốt số 03, chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Ngọc Khuê

Địa chỉ: Số nhà 57B đường Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Thu Anh

Địa chỉ: 556 Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Lê Lợi

Địa chỉ: 397 Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Lợi Dân

Địa chỉ: 64 Lê Quý Đôn, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Cao Thị An

Địa chỉ: SN 574 đường Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số Nhà 2201, Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Thanh Phương

Địa chỉ: Ki Ốt 02, Chợ Gia Cẩm, P Giá Cẩm, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hải Dung 2

Địa chỉ: Chợ Mậu Xi, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Kem Bôi Sodermix

Nhà thuốc 24/24

Địa chỉ: Số 38, Phố Hùng Quốc Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc 24/24

Địa chỉ: 38 Phố Hùng Quốc Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Ngọc Thịnh

Địa chỉ: Số nhà 59, đường Hàm Nghi, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

2. Phường Nông Trang

Nhà thuốc Gia Phú

Địa chỉ: 169 Quang Trung, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

TPBVSK Nhũ Đan

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Nga Linh

Địa chỉ: SN 20, tổ 16 C, khu 2 A, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Xuân Thịnh

Địa chỉ: Tổ 7, khu 9, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Thanh Thúy

Địa chỉ: Số nhà 181, đường Quang Trung, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Dũng Thu

Địa chỉ: SN 165 đường Quang Trung, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Thiện Tâm

Địa chỉ: Khu 5 P Nông Trang, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

3. Phường Tiên Cát

Nhà thuốc Diệu Hương

Địa chỉ: Chợ Trung Tâm, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Bích Trình

Địa chỉ: Tổ 35 Thi Đua, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc Hải Ly

Địa chỉ: Khu 6, Xã Trưng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Vương Niệu Đan

Nhà thuốc Phúc An - Công ty CPTM Y Dược SKT

Địa chỉ: Tổ 35B, phố Thi Đua, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

4. Phường Bến Gót

Nhà thuốc Thành Hồng

Địa chỉ: 809 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

5. Phường Thanh Miếu

Nhà thuốc Phúc Đạt

Địa chỉ: 816 Thanh Miếu, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Mỹ Hoa

Địa chỉ: SN 104 tổ 43 khu 9, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Chúc Quỳnh

Địa chỉ: SN 138 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Trường Giang 3

Địa chỉ: Khu Hạ Tầng, Vũ Thê Lang, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

6. Phường Tân Dân

Nhà thuốc Tuấn Thanh

Địa chỉ: Tân Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Quang Anh

Địa chỉ: Số 63 Ngô Gia Tự, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Công ty CP Dược phẩm An Nhiên

Địa chỉ: Số 557, Đường Châu Phong, Phường Tân Dân, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Đức Thiện

Địa chỉ: 212 Hàn Thuyên, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Thành Nam

Địa chỉ: SN 826, đường Châu Phong, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

7. Phường Vân Phú

Nhà thuốc Nguyệt Châu

Địa chỉ: Tổ 9, khu 1, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Bích Hằng

Địa chỉ: Khu 3, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc An Giang

Địa chỉ: Khu Trung Phương, Phường Minh Phương, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

8. Phường Minh Phương

Nhà thuốc Nam Việt

Địa chỉ: Chợ Minh Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc An Giang

Địa chỉ: Khu Trung Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Công ty cổ phần dược phẩm Anh Quân

Địa chỉ: Tổ 60, khu Hợp Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

9. Phường Dữu Lâu

Nhà Thuốc Hùng Thúy Số 26

Địa chỉ: 292 Trần Phú, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hồng Yến

Địa chỉ: Tổ 15 P Dữu Lâu, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Minh Khang 1

Địa chỉ: Tổ 4 Hương Trầm, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

10. Phường Minh Nông

Nhà thuốc Thu Phương

Địa chỉ: 346nguyệt Cư, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc An Nguyên 1

Địa chỉ: Số 295 Đường Nguyệt Cư, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

11. Xã Trưng Vương

Công Ty CP YD Trang Anh

Địa chỉ: Khu 3 Nông Trang, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Phúc Lâm

Địa chỉ: Thửa đất số 357, tờ bản đồ số 10, khu 10, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Dung dịch xịt họng Afree

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK An Kiện Vương

Xem thêm
Thu gọn

12. Phường Vân Cơ

Quầy thuốc số 04

Địa chỉ: 2775 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Tây Á

Địa chỉ: 2216 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

13. Xã Sông Lô

Quầy thuốc Thu Trang

Địa chỉ: Khu 7, Xã Sông Lô, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

14. Xã Hùng Lô

Quầy thuốc 108

Địa chỉ: Khu 3 Xã Hùng Lô, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

15. Xã Hy Cương

Quầy thuốc Minh Phượng

Địa chỉ: Khu 4 Hi Cương Việt Trì Phú Thọ, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

16. Phường Thọ Sơn

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BẢO AN

Địa chỉ: SN 245, đường Hai Bà Trưng, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold