Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

Sản phẩm Thái Minh phân phối trên 20.000+ nhà thuốc trải rộng khắp 63 tỉnh thành Việt Nam - luôn luôn mở rộng để phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

1. Thị trấn Phú Thái

Quầy thuốc Mai Hương

Địa chỉ: 111 Đường 20/9, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Tân Phú

Địa chỉ: 19, Đường 20/9, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Kha Lan

Địa chỉ: 1 Đường 20/09 Khu Tân Phú, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc 1B Kim Dung

Địa chỉ: 113 Đường 20/9 Tân Phú, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Ngọc Thuần

Địa chỉ: 89 Đường 20/9, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc An Thái

Địa chỉ: 219 Đường Thanh Niên, Thị trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

2. Xã Ngũ Phúc

Quầy thuốc Số 9

Địa chỉ: Ngũ Phúc, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

3. Xã Phúc Thành A

Quầy thuốc Trường Thái

Địa chỉ: Xã Phúc Thành, Xã Phúc Thành A, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

4. Xã Kim Tân

Quầy thuốc Số 5

Địa chỉ: Thôn Viên Chử, Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Bạch Mai

Địa chỉ: Đội 12 Kim Tân, Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

5. Xã Kim Anh

Quầy thuốc kim Anh

Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

6. Xã Lai Vu

Quầy thuốc Tân Dược

Địa chỉ: Thôn Hợp Nhất, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Quỳnh Chi

Địa chỉ: Đội 4, Xã Lai Vu, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Thu Thủy

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Hợp Nhất, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Luận Lệ

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Hợp Nhất, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

7. Xã Cổ Dũng

Quầy thuốc Dũng Hà

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Tuấn Việt, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Bình Phương

Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

8. Xã Đồng Gia

Quầy thuốc Số 4

Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

9. Xã Cộng Hòa

Quầy thuốc Phương Lệ

Địa chỉ: Thôn Vũ, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

10. Xã Cẩm La

Quầy thuốc Tuynh Nguyệt

Địa chỉ: Xóm Mới, Thôn, Xã Cẩm La, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

11. Xã Bình Dân

Quầy thuốc Minh Anh

Địa chỉ: Thôn Trung Tuyến, Xã Bình Dân, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

12. Xã Kim Đính

Quầy thuốc Hồng Chuyên

Địa chỉ: Thị Tứ, Chợ Giải, Xã Kim Đính, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Số 60

Địa chỉ: Kim Đính, Xã Kim Đính, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương