Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Xã Thanh Bính

Quầy thuốc Anh Toại

Địa chỉ: Chợ Hệ, Xã Thanh Bính, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

2. Thị trấn Thanh Hà

Quầy thuốc Số 5

Địa chỉ: 95 Trần Nhân Tông, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Số 3

Địa chỉ: 21 Bình Hà, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Phúc Minh

Địa chỉ: Chợ Nứa, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

3. Xã Liên Mạc

Quầy thuốc Thành Trung

Địa chỉ: Chợ Sung, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

4. Xã Hồng Lạc

Quầy thuốc Nhâm Bằng

Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

5. Xã Cẩm Chế

Quầy thuốc Phúc Oanh

Địa chỉ: Thôn Nhân Lư, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Thái Sâm

Địa chỉ: Đội 8, Thôn Du La, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Hoa Định

Địa chỉ: Ngã Tư Chợ Cháy, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

6. Xã Thanh Xá

Quầy thuốc Ngọc Huyền

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

7. Xã Tân Việt

Quầy thuốc Nguyễn Oanh

Địa chỉ: 12 Bình Hà, Thị Trấn, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Tân Dược

Địa chỉ: Thôn Bằng Giã, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

8. Xã Phượng Hoàng

Quầy thuốc Thiện Nhân

Địa chỉ: Chợ Sỏi, Ngoại Đàm, Xã Phượng Hoàng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

9. Xã Vĩnh Lập

Quầy thuốc Lê Lan

Địa chỉ: Khu Thị Trấn, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

10. Xã Thanh Hải

Quầy thuốc Hồng Diên

Địa chỉ: Thôn Tiền Vĩ, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

11. Xã Thanh Khê

Quầy thuốc Vương Thị Loan

Địa chỉ: Thanh Khê, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

12. Xã Thanh Cường

Quầy thuốc Thanh Thảo

Địa chỉ: Thanh Thịnh, Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

13. Xã Thanh Lang

Quầy thuốc số 6

Địa chỉ: Chợ Quán Cầu, Đội 7, Xã Thanh Lang, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương