Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Đằng Giang

Nhà thuốc Tâm An

Địa chỉ: 422 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Lan Hương

Địa chỉ: 261 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Trung Đức

Địa chỉ: 3/134 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Hoàng

Địa chỉ: 1 Đỗ Nhuận, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà Thuốc A+

Địa chỉ: Số 139 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Giang

Địa chỉ: 7/126 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Phương Lan

Địa chỉ: 122 An Đà Nội, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc 193

Địa chỉ: Số 10 lô A2 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

2. Phường Đổng Quốc Bình

Nhà thuốc Đồng Tâm

Địa chỉ: 48 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Đồng Cúc

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Bình, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

3. Phường Lương Khánh Thiện

Nhà thuốc Phố Ga

Địa chỉ: 57 Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

4. Phường Vạn Mỹ

Nhà thuốc Bảo Tâm

Địa chỉ: 24B Đường vòng vạn mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Thùy Hương

Địa chỉ: 35D đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Thùy Linh

Địa chỉ: 107 A7 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Hương Giang

Địa chỉ: 113 A7 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Bà Nền

Địa chỉ: 103 T1CT1A7,Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Thái Hằng

Địa chỉ: 118A7 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Thanh Hà

Địa chỉ: 129 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Hương Giang 2

Địa chỉ: 317 B Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Mai Thu

Địa chỉ: 106 Phủ Thượng Đoạn, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Định Nền

Địa chỉ: 16ct3 A4, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

5. Phường Máy Tơ

Nhà thuốc Đức Tân

Địa chỉ: 82 Lê Lai, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Hiệu thuốc Hải Phòng

Địa chỉ: 73 Phố Cấm, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc số 5(DS Phạm thị Hiền)

Địa chỉ: 2 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc 14- DS Nguyễn Thị Hường

Địa chỉ: 14 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

6. Phường Đông Khê

Nhà thuốc Bảo Linh

Địa chỉ: 98 An Đà, Ngô Quyền, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Tường Huyền

Địa chỉ: 62/275 Đông Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Hồng Hoà

Địa chỉ: 33c Đông Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà Thuốc Anh Dũng

Địa chỉ: 185 Đông Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Ngô Vũ 2

Địa chỉ: Số nhà 51 lô 22,cụm 9 đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

7. Phường Gia Viên

Nhà thuốc tư nhân (Ds Đỗ Thị Huyền)

Địa chỉ: 43 Phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

8. Phường Lạch Tray

Nhà thuốc 125

Địa chỉ: 125 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc tư nhân 40P

Địa chỉ: 40 An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

9. Phường Máy Chai

Nhà thuốc 83

Địa chỉ: 83 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc 334 Lê Lai

Địa chỉ: 334 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Bảo Châu

Địa chỉ: 228 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc 176 Lê Lai

Địa chỉ: 176 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Châu Linh

Địa chỉ: Lô số 5/33/112A Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

10. Phường Lạc Viên

Nhà thuốc Đức Tân

Địa chỉ: 80G, Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

11. Phường Cầu Tre

Nhà thuốc Hương Giang 3

Địa chỉ: 246 P, Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Minh Toàn

Địa chỉ: 258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Nền Chung

Địa chỉ: 5c22 Cầu Tre, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Thùy Linh 3

Địa chỉ: 299 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

12. Phường Cầu Đất

Nhà thuốc Phương Nga 2

Địa chỉ: Số 125 Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

13. Phường Lê Lợi

Nhà thuốc Phúc Quý

Địa chỉ: 65 Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng