Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Thị trấn Tiên Lãng

Nhà thuốc Nam Nhung

Địa chỉ: Số 68 Khu 7, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

Nhà thuốc Nam Phương

Địa chỉ: 186 Phố Minh Đức, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

2. Xã Tiên Cường

Quầy thuốc Hằng Hoa

Địa chỉ: Thôn An Thung( Chợ Hòa Bình ), Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

Quầy thuốc Thu Huyền

Địa chỉ: Chợ Hòa Bình, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

3. Xã Nam Hưng

Hiệu thuốc Hải Phòng (Ds Vũ thị Lợi )

Địa chỉ: Thôn Bạch Xa, Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

Quầy thuốc Thủy Toàn

Địa chỉ: Thôn Bạch Xa, Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

4. Xã Quang Phục

Quầy thuốc Phương Chi

Địa chỉ: Khôi Vĩ Hạ, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

5. Xã Đoàn Lập

Hiệu thuốc Hải Phòng_Quầy số 290

Địa chỉ: Chợ Đầm, Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

Quầy thuốc Giang Sơn

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

6. Xã Quyết Tiến

Quầy thuốc Tùng Bách

Địa chỉ: Ngã 3,Thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

7. Xã Kiến Thiết

Quầy thuốc Hoàng Hiền

Địa chỉ: Thôn Tuần Tiến, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

8. Xã Hùng Thắng

Quầy thuốc Thanh Bình

Địa chỉ: Chợ Vàm Láng, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

9. Xã Cấp Tiến

Quầy thuốc Bích Ngọc

Địa chỉ: Thôn Quan Bồ, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

Quầy thuốc 252

Địa chỉ: Thôn Quan Bồ, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

10. Xã Bạch Đằng

Quầy thuốc số 250

Địa chỉ: Suối Khoáng, Phác Xuyên, Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

11. Xã Khởi Nghĩa

Quầy thuốc Vũ Hoà

Địa chỉ: Thôn 3 An Tử, Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

12. Xã Đông Hưng

Quầy thuốc Nguyễn Thơm

Địa chỉ: Thôn Thái Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng