Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Thanh Châu

Nhà thuốc Chung Tú

Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

2. Phường Liêm Chính

Quầy thuốc Trần Thị Lan Anh

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Nhà thuốc Bùi Thị Hạnh

Địa chỉ: Liêm Chính, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

3. Phường Trần Hưng Đạo

Quầy thuốc số 6

Địa chỉ: 388 Lê Lợi, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Vương Niệu Đan

Quầy thuốc Đại Cương (Nguyễn Thị Thà)

Địa chỉ: Đại Cương, Kim Bảng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Nhà Thuốc Phương Linh(Trần Thị Vân)

Địa chỉ: 78 Đinh Công Tráng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Hương Nhài

Địa chỉ: 28 Lê Công Thanh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

Quầy thuốc Minh Hoa (Trần Thị Yến Hoa)

Địa chỉ: Thôn Vinh Tứ, An Lão, Bình Lục, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc số 16 ( Nguyễn Thị Thắm )

Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Á Đông 9( Nguyễn Huy Hoàn)

Địa chỉ: 112 Lê Công Thanh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn

4. Phường Minh Khai

Quầy thuốc số 3 (Trương Thị Thanh Huyền)

Địa chỉ: Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Minh Ngọc

Địa chỉ: Yên Lạc, Đồng Hóa, Kim Bảng, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Thiên Hương (Nguyễn Thị Huế)

Địa chỉ: Cổng Bệnh Viện Đa Khoa, Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc tư nhân (Phạm Kim Oanh)

Địa chỉ: Chợ Chủ, Ngọc Lũ, Bình Lục, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Á Đông (Nguyễn Huy Hoàn)

Địa chỉ: 135 Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Công ty cổ phần dược phẩm Á Đông ( Nguyễn Huy Hoàn )

Địa chỉ: 135 Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc An Phát (Hà Thị Dung)

Địa chỉ: 121 Quy Lưu, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Đông Phương Hồng

Địa chỉ: 77 Quy Lưu, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc Hoa Việt

Địa chỉ: Số 124, Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Á Đông 2 (Nguyễn Huy Hoàn)

Địa chỉ: 130 Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Công ty TNHH Đông Phương Hồng

Địa chỉ: 77 Quy lưu, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

Xem thêm
Thu gọn

5. Phường Lương Khánh Thiện

Quầy thuốc số 3

Địa chỉ: 18 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc số 5 (Đào Thị Linh)

Địa chỉ: 34 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

6. Phường Hai Bà Trưng

NHÀ THUỐC TIẾN THUỶ 27

Địa chỉ: 220 Trường Chinh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy Thuốc số 24 (Đỗ Thị Oanh)

Địa chỉ: Xóm 12, Khả Phong, Kim Bảng, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

7. Phường Lê Hồng Phong

Quầy thuốc Đông Dược(Phạm Kim Thúy)

Địa chỉ: Tt Tâng, Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Phương Trang

Địa chỉ: 432 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
NHÀ THUỐC TÂN CƯỜNG

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Á Đông 3 (Nguyễn Huy Hoàn)

Địa chỉ: 345 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

8. Xã Phù Vân

Quầy thuốc Mai Linh

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phù Vân, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

9. Xã Kim Bình

Quầy thuốc số 02

Địa chỉ: Chợ Hôm, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy thuốc Phương Linh

Địa chỉ: Khu Chợ Hôm, Khuê Khẩu, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

10. Phường Châu Sơn

Quầy thuốc Thanh Nga

Địa chỉ: Chợ Châu Sơn, Do Nha, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

11. Xã Liêm Tuyền

Quầy thuốc Thu Hà ( Lê Thị Liên )

Địa chỉ: Thôn Bích Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

12. Xã Liêm Tiết

QT phương Vi

Địa chỉ: Cầu thầy liêm tiết phủ lý, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh