Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Xã Thanh Sơn

Quầy thuốc số 9

Địa chỉ: Ngã Ba, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

2. Xã Khả Phong

Quầy thuốc (Nguyễn Thị Luyên)

Địa chỉ: Chợ Mới, An Nội, Bình Lục, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

3. Thị trấn Ba Sao

Quầy thuốc số 17 (Đinh Thị Mến)

Địa chỉ: Ngã Ba Thanh Sơn, Thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc số 17 (Lê Thị Kim Thanh)

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Ba Sao, Thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

4. Xã Nguyễn Úy

Quầy thuốc số 12

Địa chỉ: Chợ Chanh, Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

5. Xã Nhật Tựu

Quầy thuốc Thúy Hằng

Địa chỉ: Quốc Lộ 38, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Thảo Nguyên ( Nguyễn Thị Ngoan )

Địa chỉ: Chợ Đại, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

6. Xã Lê Hồ

Quầy thuốc Trang Ngân

Địa chỉ: Chợ Đằn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

7. Xã Thi Sơn

Quầy thuốc Hiếu Hiền ( Nguyễn Thị Thanh )

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Nhà Thuốc Á Đông 5 (Nguyễn Huy Hoàn)

Địa chỉ: Gần Điện Máy Mediamart, Xóm 3, Quyển Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

8. Xã Đồng Hóa

Quầy thuốc Long Thùy

Địa chỉ: Xóm 12, Thôn Phương Xá, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Quầy Thuốc Nguyễn Minh Loan

Địa chỉ: Lạc Nhuế, Đồng Hóa, Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

9. Xã Nhật Tân

Quầy thuốc Hải Đăng (Nguyễn Thi Mơ)

Địa chỉ: Chợ Chiều, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Hà Chi

Địa chỉ: Chợ Tân Sơn, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

10. Thị trấn Quế

Quầy thuốc Hằng Ngọc

Địa chỉ: Xóm 15, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Tân Dược

Địa chỉ: Tổ 5 TT Quế, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam