Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Xã Thanh Hà

Quầy thuốc số 18 (Ngô Thị Phượng)

Địa chỉ: Chợ Cầu Gừng, Thanh Tuyền, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Phú Thành

Địa chỉ: Dương Xá, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc số 26 (Nguyễn Thị Thu)

Địa chỉ: Thôn Hoà Ngãi, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc số 6 (Phạm Thị Liên)

Địa chỉ: Xã Thanh Lưu, Tt Non, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Thu Hà ( Vũ Thị Thu Hà )

Địa chỉ: Thôn Giáp Nhì, Thanh Phong, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Thu Huyên

Địa chỉ: Thạch Tổ, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

2. Xã Thanh Lưu

Quầy thuốc số 6 (Lê Văn Nghị)

Địa chỉ: Xã Thanh Lưu, Tt Non, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc số 25 (Tạ Thu Phương)

Địa chỉ: Tt Non, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

3. Thị trấn Kiện Khê

Nhà thuốc Hoàn Hương

Địa chỉ: Châu Giang, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Anh Thư (Lê Thị Thư)

Địa chỉ: Tiểu Khu La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

4. Xã Thanh Nguyên

Quầy thuốc số 26

Địa chỉ: Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Thu Giang(Trần Đức Hồng)

Địa chỉ: Chợ Bồng Lạng Thanh Nghi, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Tân Liên (Đặng Thị Liên )

Địa chỉ: Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy Thuốc Phú Gia

Địa chỉ: Quốc Lộ 1a, Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

5. Xã Liêm Cần

Quầy thuốc Bình An

Địa chỉ: Chợ Động, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc sô 9(Hoàng Thị Huyền)

Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Hải, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Đoàn Lanh

Địa chỉ: Chợ Động, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

6. Xã Thanh Hương

Quầy thuốc Minh khôi

Địa chỉ: Phố Tâng, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

7. Xã Thanh Nghị

Quầy thuốc Đăng Hằng

Địa chỉ: Chợ Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy thuốc Nguyệt Quỳnh

Địa chỉ: Chợ Bồng Lạng Thanh Nghị, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

8. Xã Thanh Tân

Quầy thuốc Lê Thu Hiền ( Lê Thu Hiền )

Địa chỉ: Thôn Thử Hòa, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Quầy Thuốc Hà Trang (Nguyễn Thị Thu Trang)

Địa chỉ: Phố Non, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

9. Xã Thanh Bình

Quầy thuốc Thu Giang

Địa chỉ: Thôn Lã, Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam