Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Xã Hợp Lý

Hiệu thuốc số 2 (Nguyễn Thị Mai Phương)

Địa chỉ: Chợ Phúc, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc tư nhân (Nguyễn Thị Hường)

Địa chỉ: Chợ Phúc, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Nhà thuốc Nam Việt

Địa chỉ: Chợ Phúc, Xã Hợp Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

2. Xã Đức Lý

QUÂY THUỐC BẢO NGUYÊN 2

Địa chỉ: Thôn Ngò, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Bảo Nguyên 2

Địa chỉ: Thôn Ngò Báng, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

3. Thị trấn Vĩnh Trụ

Quầy thuốc số 7 (Phạm Thúy Hạnh)

Địa chỉ: 226 Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc số 8 (Lê Văn Bằng)

Địa chỉ: 216, 218 Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc tư nhân (Phạm Văn Thú)

Địa chỉ: 104 Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Quầy thuốc Nam Đào

Địa chỉ: Chợ Bùi, Trịnh Xá, Phủ Lý, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Phương Hiền

Địa chỉ: Cầu Câu Tử, Xã Chân Sơn, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Á ĐÔNG 8 (Nguyễn Huy Hoàn)

Địa chỉ: Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

4. Xã Nguyên Lý

Nhà thuốc tư nhân (Chị Uyên)

Địa chỉ: Chợ Chiều, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc số 47( Nguyễn Thị Thúy Ngần)

Địa chỉ: Thôn hải long, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

5. Xã Nhân Khang

Quầy thuốc Lộc Nhung (Đào Thị Thảnh)

Địa chỉ: Chợ Xóm 4, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Hải Quý

Địa chỉ: Chợ xóm 4 nhân kháng lý nhân, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

6. Xã Chính Lý

Quầy thuốc Tâm Phúc( Nguyễn Thị Hà)

Địa chỉ: Mỹ Đôi, An Mỹ, Bình Lục, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

7. Xã Xuân Khê

Quầy thuốc Trương Đắc Lực

Địa chỉ: Chợ Vừa, Xuân Khê, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

8. Xã Bắc Lý

Quầy thuốc Kim Anh ( Nguyễn Hữu Nghị )

Địa chỉ: Cầu Không, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc số 14 (Nguyễn Thị Tám)

Địa chỉ: Cầu Không, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

9. Xã Nhân Mỹ

Quầy Thuốc Minh Nguyệt (Trần Thị Minh Nguyệt)

Địa chỉ: Chợ Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Hòa Hải

Địa chỉ: Chợ Chanh, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

10. Xã Hòa Hậu

Quầy thuốc Tống Thị Sợi

Địa chỉ: Xóm 14, Xã Hòa Hậu, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Phương Anh

Địa chỉ: Xóm 18, Xã Hòa Hậu, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Quỳnh Mai (Ngô Thị Quỳnh Mai)

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hòa Hậu, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

11. Xã Nhân Hưng

Quầy thuốc Mừng Hiền

Địa chỉ: Cống Tróc, Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

Xem thêm
Thu gọn

12. Xã Công Lý

QUÂỲ THUỐC TÂN DƯỢC SỐ 60

Địa chỉ: Xóm Vương Bá, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

13. Xã Chân Lý

Quầy thuốc An Khang

Địa chỉ: Xóm 6, Vũ Điện, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

14. Xã Nhân Bình

Quầy thuốc An Hồng (Trần Thị Hồng)

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Xem thêm
Thu gọn