Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Thanh Sơn

Nhà thuốc Thiên Quang

Địa chỉ: 331c Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Nhũ Đan

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Hoàng Linh

Địa chỉ: 303 Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Tế Sanh

Địa chỉ: 237 Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

TPBVSK An Kiện Vương

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Thiên Ân

Địa chỉ: Trần Nhân Tông- Hoàng Diệu- Khu K1, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Nhà thuốc GaLaXy

Địa chỉ: Toà B2-07 Chu Cư Hacom, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

2. Phường Đô Vinh

Nhà thuốc Ánh Châu

Địa chỉ: 759C Đường 21/8, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

3. Phường Mỹ Hương

Nhà thuốc Ngọc Thừa

Địa chỉ: 456 Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống KingsUp

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Đức Hưng

Địa chỉ: 499 Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Bình An

Địa chỉ: 430 Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Siro Heviho

TPBVSK Viên Uống CotriPro

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

4. Phường Bảo An

Nhà thuốc Số 10

Địa chỉ: 703 Cầu Móng, Phường Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Đông Y Dược Tế Sanh 3

Địa chỉ: 763 Đường 21/8, Phường Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Số 8 Khuyên

Địa chỉ: Nguyễn Hội, Phường Phú Trinḥ (46 Nguyễn Du), Phường Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

5. Phường Kinh Dinh

Nhà thuốc Minh Hương

Địa chỉ: 44 Lê Lợi, Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

6. Phường Đài Sơn

Nhà thuốc Tế Sanh 2

Địa chỉ: 66 Thống Nhất, Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

7. Phường Phủ Hà

Nhà thuốc Vạn Thành

Địa chỉ: 238 Đường Lê Duẩn, Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

8. Phường Phước Mỹ

Nhà thuốc Như Ngọc

Địa chỉ: Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

9. Phường Đạo Long

Nhà thuốc Lan Hương

Địa chỉ: 570 Thống Nhất, Phường Đạo Long, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

10. Phường Văn Hải

Nhà thuốc Phúc An

Địa chỉ: 206a Trường Chinh, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

11. Phường Tấn Tài

Nhà thuốc Phúc Thịnh

Địa chỉ: 263 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold