Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Xã Biển Hồ

Quầy thuốc Phượng

Địa chỉ: 364 Tôn Đức Thắng, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Thiên Bảo

Địa chỉ: 261 Tôn Đức Thắng, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

Quầy thuốc Cô Sáo

Địa chỉ: 323 Tôn Đức Thắng, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

2. Phường Diên Hồng

Nhà thuốc Hoàng

Địa chỉ: 180 Hoàng Văn Thụ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Mỹ Thiện

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống Heviho

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Tế Phước Đường

Địa chỉ: 42b Hoàng Văn Thụ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Nhơn Thọ Đường

Địa chỉ: 29 Trần Phú, P. Hội Thương, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Kim Chi

Địa chỉ: 174 Hoàng Văn Thụ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Kim Phát

Địa chỉ: 21 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Trang

Địa chỉ: 182 Hoàng Văn Thụ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Lohha Trí Não

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

3. Phường Hội Thương

Nhà thuốc Quang Trung

Địa chỉ: 07 Quang Trung, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Viên Uống XOANGBACHPHUC (Xoang Bách Phục)

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Siro Heviho

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Hồng Ân

Địa chỉ: 352 Hùng Vương, Tt Chư Sê, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Nhà Thuốc Thanh Vân

Địa chỉ: 53 Sư Vạn Hạnh, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

4. Phường Ia Kring

Nhà thuốc Mỹ Hà

Địa chỉ: 27 Wừu, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

Nhà thuốc Bảo Châu.

Địa chỉ: 92 Wừu, P. Iaking, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

5. Phường Thống Nhất

Nhà thuốc 78

Địa chỉ: 210 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Kem Bôi Sodermix

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn

6. Phường Trà Bá

Nhà thuốc Ngọc Cảnh

Địa chỉ: 570 Lê Duẩn, P. Thắng Lợi, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Minh Sang

Địa chỉ: 184 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

Nhà thuốc Phước Thọ

Địa chỉ: 406 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

Nhà thuốc An Tâm

Địa chỉ: 410 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Trúc Lâm

Địa chỉ: 29 Nơ Trang Long, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

7. Phường Yên Thế

Nhà Thuốc Minh Anh

Địa chỉ: 248 Trường Sơn, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Nhà Thuốc Liêm

Địa chỉ: 817 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Nhà thuốc Ngọc Loan

Địa chỉ: 134b Trường Sơn, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Quầy thuốc Vân

Địa chỉ: 313 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

Nhà thuốc Trần Thảo Hiền

Địa chỉ: 827 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Phương

Địa chỉ: 51 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Kem Bôi Sodermix

Nhà thuốc Phước Thọ 3 Gia Lai

Địa chỉ: 589 Lê Đại Hành, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

8. Phường Tây Sơn

Nhà thuốc Gia Lai 1

Địa chỉ: 04 Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Viên Uống Đông Trùng Hạ Thảo

9. Phường Hoa Lư

Quầy thuốc 04

Địa chỉ: 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

10. Phường Đống Đa

Nhà thuốc Oanh

Địa chỉ: 405 Phạm Văn Đồng, Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

Nhà thuốc Hằng

Địa chỉ: 497 Phạm Văn Đồng, Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

11. Phường Thắng Lợi

Nhà thuốc Huyền Trân

Địa chỉ: 204 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

12. Phường Yên Đỗ

Nhà thuốc Phước Thọ 7

Địa chỉ: 47 Nguyễn Trãi, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold