Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Thị trấn Kiến Đức

Nhà thuốc Gia Thành

Địa chỉ: Thôn 3, Tdp 5, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Nhà thuốc Bảo Trân

Địa chỉ: Thôn 5, Tdp5, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Nhà thuốc Thiện Hạnh

Địa chỉ: 15 Nơ Trang Long, Tt Kiến Đức, Huyện Đăk R'lấp, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Quầy Thuốc Tố Loan

Địa chỉ: Khối 5, Tt Kiến Đức, Huyện Đăk R'lấp, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Nhà thuốc Phương Ngân

Địa chỉ: 69 Nơ Trang Long, Khối 2, Tt Kiến Đức, Huyện Đăk R'lấp, Tỉnh Đăk Nông, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Quầy thuốc Tây Cường Duyên

Địa chỉ: TDP2, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

2. Xã Quảng Tín

Nhà thuốc Ảnh Nga

Địa chỉ: Chợ Quảng Tín, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Quầy thuốc Lệ Thủy

Địa chỉ: Chợ Quảng Tín, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

3. Xã Nhân Cơ

Quầy thuốc tây Phúc Hưng

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Quầy thuốc Quân Hoa

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Nhà Thuốc Tâm Anh

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

Quầy Thuốc Lâm Loan

Địa chỉ: Thôn 3 ,Chợ Nhân Cơ, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông

4. Xã Nghĩa Thắng

Quầy Thuốc Số 01

Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông