Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường Uyên Hưng

Nhà thuốc số 199

Địa chỉ: Khu 3, Chợ Mới, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nhà thuốc Á Châu

Địa chỉ: 103c Tổ 3, Khu Phố 3, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nhà thuốc Minh Châu 8

Địa chỉ: 204/b, Dt 747, Tổ 5, Khu Phố 1, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Quầy thuốc Ái Hoa

Địa chỉ: Khu 2, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Cơ Sở Đông Y Ngọc Hà

Địa chỉ: Thửa đất số 259 , tờ bản đồ số 32 , tổ 1 , khu phố 6, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

2. Phường Tân Phước Khánh

Nhà thuốc Dũng Hạnh

Địa chỉ: 04 Khu Phố Khánh Lợi, Phường Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nhà thuốc Minh Châu 6

Địa chỉ: Số 34, Tổ 2, Khu Phố Khánh Hoà, Phường Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

3. Phường Thạnh Phước

Nhà thuốc Thùy Dương

Địa chỉ: Kios Số 2, Chợ Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

4. Phường Thái Hòa

Nhà thuốc Bình Dân

Địa chỉ: Khu Phố Vĩnh Phước, Phường Thái Hòa, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nhà thuốc Minh Châu 5

Địa chỉ: Số 1568c, Khu Phố Mỹ Hiệp, Phường Thái Hòa, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nhà Thuốc Ngọc Vân

Địa chỉ: Tổ 1 , khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

5. Phường Phú Chánh

Nhà thuốc Thanh Hương

Địa chỉ: Thửa Đất Số 381, Tờ Bản Đồ Số 16, Phường Phú Chánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

6. Phường Tân Hiệp

Nhà thuốc Vạn Bảo Tín

Địa chỉ: 440 Tổ 5, Khu Phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Quầy thuốc Trần Ngọc Dũng

Địa chỉ: Thửa đất số 147 - Tờ bản đồ số 31 - KP. Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

7. Phường Khánh Bình

Nhà thuốc Ngô Việt

Địa chỉ: Thửa Đất Số 920, Tờ Bản Đồ Số 46, Tổ 5, Kp. Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Nhà thuốc Minh Đức 9

Địa chỉ: Tổ 1, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

8. Phường Tân Vĩnh Hiệp

Đông Y Vạn An Đường

Địa chỉ: Dt 746, Khu Phố Hoá Nhựt, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

9. Phường Vĩnh Tân

Nhà thuốc Đại Đức Mạnh

Địa chỉ: Đường DB4, khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương