Dược Thái Minh

Tư vấn ngay: 1800 1032 (Miễn cước)

0

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hệ thống nhà thuốc tại Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Nhà thuốc gần bạn Tìm nhà thuốc

hoặc

Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:
Tìm nhà thuốc có bán sản phẩm:

Có 0 nhà thuốc

1. Phường 1

Quầy thuốc Ánh Hồng

Địa chỉ: 273 Phan Thanh Giản, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

Gel Bôi CotriPro

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc bắc Tân Tế Nhơn

Địa chỉ: 69 Quốc Lộ 1a, Phường 1, Hộ Phòng, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

2. Phường Hộ Phòng

Quầy thuốc Đức Vương

Địa chỉ: Ki Ốt Số 1, Chợ Hộ Phòng, Quốc Lộ 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Vương Bảo New

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

TPBVSK Viên Uống CotriPro

Xem thêm
Thu gọn
Quầy thuốc Vạn Hòa Đường

Địa chỉ: 389 Đường 30/4, Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Vạn Sanh Đường

Địa chỉ: Số 27 Khóm 2, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Vương Niệu Đan

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Xem thêm
Thu gọn

3. Phường Láng Tròn

Quầy Thuốc Minh Quyền

Địa chỉ: 656 Khóm 2, Phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Nhà thuốc Tố Liên

Địa chỉ: 453 Khóm 2, Chợ, Phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Dưỡng Não Thái Minh

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

Quầy thuốc Chí Quang

Địa chỉ: Ấp 2, Phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Viên Uống Maxxhair

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

Quầy thuốc Lê Văn Hợi

Địa chỉ: Chợ xóm Lung,TX Giá Rai, Bạc Liêu, Phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Khương Thảo Đan Gold

4. Xã Tân Phong

Quầy thuốc Thiệu My

Địa chỉ: Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh

TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS

TPBVSK Vương Bảo New

Quầy thuốc Chí Linh

Địa chỉ: Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TPBVSK Bình Vị Thái Minh